Klasse Beschrijving

Wat kan ik verwachten in welke klasse?

Noordwijktrial organiseert wedstrijden in vier verschillende klasses. Iedere klasse heeft z’n eigen doel en eigenschappen. Hieronder vind je een algemene beschrijving van de verschillende klasses zoals wij die hanteren. Natuurlijk kunnen er kleine verschillen zijn per jury of situatie, let daarom altijd goed op tijdens de briefing en vraag bij onduidelijkheid om uitleg.

Het is aan de eigen inschatting van een handler in welke klasse hij wil starten.

Klasse 1-12 uur

In deze klasse mag je je hond over het gehele parcours ondersteunen door voor de schapen te lopen en de hond op 12 uur de schapen naar je toe te laten brengen. Bij de outrun mag je zonder puntenverlies tot de schapen lopen voordat je je hond stuurt. In de ring dien je de schapen stil te zetten waarna je meteen mag pennen.

Outrun
max 100m
Drive
±100m
Shed
Stilzetten

Klasse 1-6 uur

In de 6 uurs klasse mag de handler de hond in de drive op de 6 uurs positie ondersteunen. Bij de outrun mag ten minste tot de fetch poorten gelopen worden zonder puntenverlies. Afhankelijk van de situatie zal de jury bepalen wat de regels zijn voor verder lopen dan de fetch poorten, normaalgesproken hanteren wij halvering van de OLF punten. In de ring kan de jury vragen om de schapen stil te zetten of een schaap aan te raken, dit is afhankelijk van de voorkeur van een jury en het gedrag van de schapen.

Outrun
±100m
Drive
±100m
Shed
Stilzetten of aanraken

Klasse 1½

De klasse 1½ is de opstap naar de klasse 2, het doel van deze klasse is om zo dicht mogelijk bij de paal te blijven staan zoals in een klasse 2 verwacht wordt maar waar nodig je hond zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de aangegeven ruimte.

Bij de outrun, lift en fetch dient de handler bij de paal te blijven, als de handler toch van de paal dient te stappen om zijn hond te ondersteunen zullen de punten voor de OLF gehalveerd worden. In de drive mag de handler zijn hond ondersteunen binnen de aangegeven ruimte (bijvoorbeeld tot aan de rand van de scheidingsring) ondersteunen. In de ring dient er te worden gescheiden, een jury kan, als schapen moeilijk te scheiden zijn dit beperken tot een maximaal aantal pogingen.

Outrun
>100m
Drive
±100m
Shed
Scheiden

Klasse 2

In de klasse 2 dient de handler gedurende de outrun, lift, fetch en drive bij de paal te blijven staan. Klasse 2 bevat ook een scheiding.

Outrun
>100m
Drive
±100m
Shed
Scheiden